November 14, 2011 | In: เที่ยวเมืองราชบุรี..ชมศิลปกรรมสมัยอยุธยา

จิตรกรรมฝาผนังงดงาม พระอุโบสถ วัดคงคาราม

วัดคงคารามเป็นวัดมอญ สร้างขึ้นโดยพระยามอญ มีอายุกว่า 200 ปี แต่เดิมเรียกว่า “วัดกลาง” หรือ “เภี้ยโต้” รัชกาลที่ 5 ทรงพระราชทานนามใหม่ว่า “วัดคงคาราม” ประกอบด้วยพระอุโบสถ มีเจดีย์ทรงรามัญ 7 องค์รายรอบ

ศิลปะอยุธยา ในราชรี 569 300x225 จิตรกรรมฝาผนังงดงาม พระอุโบสถ วัดคงคารามศิลปะอยุธยา ในราชรี 477 171x300 จิตรกรรมฝาผนังงดงาม พระอุโบสถ วัดคงคาราม

ภายในอุโบสถมีพระประธาน แกนในทำด้วยศิลาแลงและปิดทองฐานชุกชีทำเป็นบัวคว่ำบัวหงาย และภาพจิตรกรรมฝาผนังฝีมือละเอียดอ่อน ภาพแต่ละภาพเหมือนถ่ายทอดจากต้นแบบที่มีชีวิตจริง จิตรกรรมฝาผนังสันนิษฐานว่าเขียนในสมัยอยุธยา ต่อมาได้รับการปฏิสังขรณ์ในสมัยรัชกาลที่ 4 โดยเขียนซ่อมทับลงไปบนของเดิมที่ชำรุด จึงมีลักษณะอิทธิพลของศิลปตะวันตกอยู่บ้างตามความนิยมในยุคสมัย แต่ยังคงเค้าความเก่าแก่

เนื้อเรื่องจิตรกรรมเป็น ภาพพุทธประวัติ  อยู่เเถวบนเหนือบานหน้าต่าง  ภาพทศชาติชาดก อยู่ระหว่างบานหน้าต่าง และภาพไตรภูมิอยู่ผนังด้านหลังพระประธาน โครงสร้างสีส่วนใหญ่เป็นสีเขียวสด แดง และน้ำตาลเข้มสด ใช้สีสันที่สดใสมาก จุดเด่นของจิตรกรรมอยู่ที่การเขียนภาพคน ลักษณะความมีชีวิตชีวา ความเคลื่อนไหว และการแสดงอารมณ์ต่างๆ ของตัวละครในภาพ

%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2 %E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%B5 563 300x225 จิตรกรรมฝาผนังงดงาม พระอุโบสถ วัดคงคาราม%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2 %E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%B5 564 300x225 จิตรกรรมฝาผนังงดงาม พระอุโบสถ วัดคงคาราม

ภาพพระอาทิตย์ เทวดานั่งอยู่บนราชรถเทียมราชสีห์ และพระจันทร์เทวดานั่งอยู่บนราชรถเทียมม้า บน กลดพระอย่างมอญ เหนือเศียรพระประธาน

ศิลปะอยุธยา ในราชรี 471 300x216 จิตรกรรมฝาผนังงดงาม พระอุโบสถ วัดคงคารามอดีตพระพุทธเจ้า หรือ อนันตพระพุทธเจ้า กับอัครสาวกซ้ายขวา เชื่อกันว่าภาพส่วนนี้เป็นภาพเก่าที่เขียนในสมัยอยุธยา โดยดูจากสีที่ใช้ และการวาดลงบนพื้นขาว แต่คงถูกปรับซ่อมเพิ่มเติมในภายหลังด้วย ส่วนที่งามมากๆ คือลายหน้ากระดานที่กรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวคั่นภาพด้านล่าง

ศิลปะอยุธยา ในราชรี 458 300x137 จิตรกรรมฝาผนังงดงาม พระอุโบสถ วัดคงคารามศิลปะอยุธยา ในราชรี 464 300x135 จิตรกรรมฝาผนังงดงาม พระอุโบสถ วัดคงคาราม

ภาพพุทธประวัติ  ซ้าย – ตอนนางพสุนทรานารี หรือนางสุนทรีย์ แม่พระธรณีผู้เป็นประจักษ์พยานในทานบารมีของเจ้าชายสิทธัตถะ ปรากฏตัวขึ้นกลางหมู่มารผจญ แล้วบีบมวยผม เกิดอุทกไหลหลากพัดพากองทัพฝ่ายมารแตกพ่าย ภาพนี้ได้ถูกนำไปเป็นตราไปรษณียากร

ศิลปะอยุธยา ในราชรี 490 300x225 จิตรกรรมฝาผนังงดงาม พระอุโบสถ วัดคงคารามศิลปะอยุธยา ในราชรี 480 300x225 จิตรกรรมฝาผนังงดงาม พระอุโบสถ วัดคงคาราม

ภาพพุทธประวัติ ซ้าย – ด้านบนเจ้าชายสิทธัตถะเสด็จประพาสอุทยานทรงเห็นเทวฑูต ๔ คือ คนแก่ คนเจ็บ คนตาย และบรรพชิต ขวา – ทรงตัดโมลีถือเพศบรรพชา ณ ฝั่งน้ำอโนมา ฆฏิการพรหมถวายอัฐบริขาร

%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2 %E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%B5 517 225x300 จิตรกรรมฝาผนังงดงาม พระอุโบสถ วัดคงคาราม%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2 %E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%B5 538 225x300 จิตรกรรมฝาผนังงดงาม พระอุโบสถ วัดคงคาราม

ซ้าย – ส่วนหนึ่งของภาพไตรภูมิ ด้านหลังพระประธาน ใครที่ไปวัดคงคาราม ไม่ลืมที่จะเก็บภาพนี้กลับมา ภาพไตรภูมิที่ชัดเจนอีกวัดที่สวยงาม คือที่วัดใหญ่อินทาราม จังหวัดชลบุรี     ขวา – พุทธประวัติ ตอนทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์

ศิลปะอยุธยา ในราชรี 472 273x300 จิตรกรรมฝาผนังงดงาม พระอุโบสถ วัดคงคารามศิลปะอยุธยา ในราชรี 520 225x300 จิตรกรรมฝาผนังงดงาม พระอุโบสถ วัดคงคาราม

ภาพทศชาติ ซ้าย- ตอน สุวรรณสามสอยผลไม้ไปเลี้ยงดูบิดามารดาที่ตาบอด เขาดูสงบ มีความสุข ภูมิใจและเต็มใจกับการทำหน้าที่นี้ ในภาพยังมีกระต่ายน้อย เพิ่มความมีชีวิตชีวาเข้าไปด้วย     ขวา – พระเวสสันดร ขณะเสด็จเข้าป่า

ศิลปะอยุธยา ในราชรี 501 300x214 จิตรกรรมฝาผนังงดงาม พระอุโบสถ วัดคงคารามศิลปะอยุธยา ในราชรี 528 300x225 จิตรกรรมฝาผนังงดงาม พระอุโบสถ วัดคงคาราม

ภาพทศชาติ ซ้าย- พระเตมีย์ยกรถขึ้นได้ด้วยพละกำลังอันเป็นพระบารมี ขณะที่สารถี กำลังขุดหลุมจะฝังพระองค์อย่างขะมักเขม้น หันมาเห็นก็ตกใจ     ขวา – ตอนพระจันทรกุมาร โดยพระอินทร์เสด็จลงท

นอกจากนี้ยังมีกุฏิเรือนไทย 9 ห้องสร้างในสมัยธนบุรี ปัจจุบันจัดให้เป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน รวบรวมวัตถุเก่าแก่ซึ่งเกี่ยวข้องกับท้องถิ่น ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา โดยเปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. อัตราค่าเข้าชม ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ ราคา 10 บาท สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 3223 1770, 0 3223 1933, 0 1527 5308

ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองตาคต อยู่ห่างจากตัวจังหวัดไปทางเหนือ ตามทางหลวงหมายเลข 4 ประมาณ 22 กิโลเมตร และแยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 3080 อีก 1 กิโลเมตร การเดินทางรถประจำทาง จากกรุงเทพฯ นั่งรถที่สถานีขนส่งสายใต้ กรุงเทพฯ-โพธาราม มาลงที่หน้าไปรษณีย์โพธาราม แล้วนั่งรถจักรยานยนต์รับจ้างมาลงที่หน้าวัดคงคาราม

 

http://www.era.su.ac.th/Mural/ratchabury/index.html#khongkharam
http://www.thailandhappinessdeal.in.th
๑๕ ภาพงาม วัดคงคาราม by จิตกร บุษบา

 

Related posts:

Comment Form

Categories


1,629
Unique
Visitors
Powered By Google Analytics

ความเห็นล่าสุด

 • chompoo: very good
 • Nana sang: ชอบมากๆภาพสวยมากๆขอบคุณคุณทิพย ์และคุณจิตกรค่ะ
 • mukarin: พระปรางค์เก่าแก่และสวยงามมากอย ากให้มาลองเยี่ยมชมดูนคะ
 • สมทุยน้อย: ไอเดียเข้าท่าแฮะ
 • Chananshida Wattana: ขอบคุณ ..ทุก ถ้อยหวาน ..หมื่นล้าน คำ .. …. ืชื่น .. ใจ ค่ะ .. (^_^)
 • triptips: ฮ่องกง ต้องไปอีกรอบ ยังเที่ยวไม่หมด ยังไม่ได้ขึ้นกระเช้าไหว้พระ
 • moopusadee: น่าน เอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร
 • Panutda Suwannanond: These photos and descriptions make me want to pack the bag and off to Nan !!
 • moopusadee: รอติดตามชาดกจากการนำชมจิตกรรมฝ าผนังโดยคุณจิตกร บุษบา ครั้งละ ๑๐ ชาติ
 • amulet: This is a very good article. As far as I’ve read several articles. Thank you.
 • amulet: This article is the best I’ve ever read. I have learned from this article. I like to write about it....
 • Moo: ตามดูสิ่งงามๆที่บรรพบุรษสร้างส รรค์ไว้ให้ด้วยความอัจฉริยะของท ่านๆ
 • Moo: เล่าเรื่องได้งดงามมาก ๔ ตอน