September 11, 2011 | In: เที่ยววัด เมืองพริบพรี

ลายแกะสลักไม้..มีชีวิต วัดกุฏิ บางเค็ม..ตอนจบ

ก็มาถึง รายละเอียด ลายแกะสลักไม้สัก วัดกุฏิ บางเค็ม อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรีตอนจบ เก็บรูปมาเยอะค่ะจึงอยากจะลงให้เกือบหมด  ต่อจากตอนที่แล้วนะคะ  บานประตูด้านตรงข้ามพระประธาน ด้านนอกพระอุโบสถ แกะสลักเป็นเรื่องรามเกียรติ์ ภาพซ้าย – สุครีพ (สวมชฎา เพราะเป็นเจ้าเมือง) คู่กับยักษ์ และหนุมานคู่กับยักษ์  อีกบานเป็นรูป พระราม พระลักษณ์คู่กับยักษ์ เรามักจะพบภาพตัวละครเหล่านี้ในหนังใหญ่ ซึ่งเป็นศิลปะชั้นสูงของชาวเมืองเพชร

เพชรบุรี 060 300x274 ลายแกะสลักไม้..มีชีวิต วัดกุฏิ บางเค็ม..ตอนจบ เพชรบุรี 064 225x300 ลายแกะสลักไม้..มีชีวิต วัดกุฏิ บางเค็ม..ตอนจบ

%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5 066 300x172 ลายแกะสลักไม้..มีชีวิต วัดกุฏิ บางเค็ม..ตอนจบ

ภาพนี้อยู่ด้านบนหน้าบันบานประตู เป็นทศชาติชาดก พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็น “สุวรรณสาม” ตอนสุวรรณสามถูกยิงด้วยศรของพระเจ้ากบิลยักขราช เข้าที่ชายโครงซ้าย ขณะไปตักน้ำให้บิดามารดา

เพชรบุรี 063 275x300 ลายแกะสลักไม้..มีชีวิต วัดกุฏิ บางเค็ม..ตอนจบเพชรบุรี 061 225x300 ลายแกะสลักไม้..มีชีวิต วัดกุฏิ บางเค็ม..ตอนจบ

ภาพซ้าย – เรื่องเนมิราช เป็นชาติที่ ๔ ของทศชาติชาดก เป็นตอนที่พระเนมิราชเสด็จไปยังสรวงสวรรค์ โดยมีพระมาตุลีทำหน้าที่เป็นสารถีขับรถม้าสวรรค์ไปยังโลกมนุษย์ แล้วทูลเชิญพระเนมิราชให้เสด็จขึ้นไปยังสรวงสวรรค์สักระยะหนึ่งตามพระบัญชาของพระอินทร์
ภาพขวา – เรื่องมโหสถ เป็นชาติที่ ๕ เป็นการบำเพ็ญปัญญาบารมีของพระศาสดา

เพชรบุรี 069 187x300 ลายแกะสลักไม้..มีชีวิต วัดกุฏิ บางเค็ม..ตอนจบเพชรบุรี 070 300x211 ลายแกะสลักไม้..มีชีวิต วัดกุฏิ บางเค็ม..ตอนจบ

เมื่อเดินวนขวา ฝาผนังแผงที่ ๑ จากด้านหลัง เทศน์มหาชาติ กัณฑ์ทศพร พระอินทร์ประทานพร 10 ประการ แก่พระนางผุสดี ก่อนจะลงมาจุติ เป็นพระมารดาของพระเวสสันดร

พร 10 ประการ  ตามที่พระนางพอใจ มีดังนี้

1.  ขอให้หม่อนฉันได้อยู่ในปราสาททอง ขอพระเจ้า สีวิราชพระนครสีพี
2.  ขอให้หม่อนฉันมีจักษุดำ ดุจนัยน์ตาลูกเนื้อ
3.   ขอให้หม่อนฉันมีคิ้วดำสนิท
4.  ขอให้หม่อนฉันมีนามว่า  ผุสดี
5.  ขอให้หม่อนฉันมีพระโอรสที่ทรงเกียรติยศเหนือกษัตริย์ทั้งหลายและมีใจบุญ
6.  ในเวลาทรงครรภ์ ขออย่าให้ครรภ์ ขอหม่อนฉันนูนปรากฏ ดังสตรีสามัญ
7.  ขอให้หม่อนฉันมีถันงาม ในเวลาทรงครรภ์ก็อย่ารู้ดำและต่อไป ก็อย่าให้หย่อนยาน
8.  ขอให้หม่อนฉันมีเกศาดำสนิท
9.  ขอให้หม่อนฉันมีผิวงาม
10. ขอให้หม่อนฉันทรงอำนาจ ปลดปล่อยนักโทษได้

เพชรบุรี 076 225x300 ลายแกะสลักไม้..มีชีวิต วัดกุฏิ บางเค็ม..ตอนจบเพชรบุรี 078 300x225 ลายแกะสลักไม้..มีชีวิต วัดกุฏิ บางเค็ม..ตอนจบ

ฝาผนังแผงที่ ๒ จากด้านหลัง เทศน์มหาชาติ กัณฑ์หิมพานต์ พระเวสสันดรพระราชทานช้างเผือกแก่พราหมณ์ที่มาขอ ช้างเผือกคู่เผือกคู่บารมี นั้นมีนามว่า “ปัจจัยนาเคนทร์”  เรื่องมีอยู่ว่า   เมืองกลิงครัฐเกิดกลียุค ฝนแล้งผิดฤดูกาลข้าวยากหมากแพงเป็นที่ยากเข็ญทุกข์ร้อนไปทั่ว ชาวนครมาชุมนุมร้องทุกข์หน้าวังกันแน่นขนัด พระเจ้ากลิงคราชจึงทรงถือศีล ๗ วัน เพื่อขอบุญกุศลช่วย ทว่าฝนฟ้าก็ยังแล้งหนัก อำมาตย์จึงทูลให้ทรงขอช้างเผือกแก้วปัจจัยนาเคนทร์ของพระเวสสันดร ด้วยว่าพระเวสสันดรกษัตริย์สีพีรัฐนั้นขี่ช้างคู่บารมีไปหนใด ก็มีฝนโปรยปรายชุ่มชื้นไปทั่วแคว้น พระเจ้ากลิงคราชจึงส่ง ๘ พราหมณ์ไปทูลขอช้างแก้วจากพระเวสสันดร

จากในภาพจะเห็นว่า ผีเสื้อตัวใหญ่มาก เหมือนจะบินได้จริง ต้นไม้ต้นนี้มีรังผึ้งด้วย อันนี้เป็นบริบทของธรรมชาติใกล้ตัวของช่างที่แกะสลัก

เพชรบุรี 082 225x300 ลายแกะสลักไม้..มีชีวิต วัดกุฏิ บางเค็ม..ตอนจบเพชรบุรี 083 300x225 ลายแกะสลักไม้..มีชีวิต วัดกุฏิ บางเค็ม..ตอนจบ

เทศน์มหาชาติ กัณฑ์ทานกัณฑ์-พระเวสสันดรบริจาคสัตตสดกมหาทาน ตอนที่พอให้ช้างไปแล้ว คนทั้งเมืองก็ขับท่านออกจากเมือง หาว่าให้สิ่งที่ดีที่สุดของเมืองไป เลยออกจากเมืองพร้อมกับราชรถ แล้วก็มีคนมาขอราชรถ ช่างแกะธงราชรถปลิวตามแรงลมงดงามมาก พริ้ว พระนางมัทรีอุ้มกัณหา ชาลีนั่งกับพ่อข้างบน จะเห็นวิธีนั่งผู้ชายจะอยู่สูงกว่าผู้หญิง

เพชรบุรี 086 225x300 ลายแกะสลักไม้..มีชีวิต วัดกุฏิ บางเค็ม..ตอนจบเพชรบุรี 084 300x191 ลายแกะสลักไม้..มีชีวิต วัดกุฏิ บางเค็ม..ตอนจบ

เทศน์มหาชาติ กัณฑ์วนปเวศน์-พระเวสสันดรและครอบครัวเดินชมป่า  เหตุการณ์ขณะพระเวสสันดรอุ้มชาลี พระนางมัทรีอุ้มกัณหา ดั้นด้นไปกลางป่าเพื่อหาที่สงบปฏิบัติธรรม พ่อ แม่ ลูก เชยชมความงามของดอกไม้ แม้ยากไร้ แต่ใจกลับเปี่ยมสุข

เพชรบุรี 087 225x300 ลายแกะสลักไม้..มีชีวิต วัดกุฏิ บางเค็ม..ตอนจบเพชรบุรี 090 300x225 ลายแกะสลักไม้..มีชีวิต วัดกุฏิ บางเค็ม..ตอนจบ

เทศน์มหาชาติ กัณฑ์ชูชก-นางอมิตตดาบอกชูชกให้ไปทูลขอกัณหาและชาลี

เพชรบุรี 093 199x300 ลายแกะสลักไม้..มีชีวิต วัดกุฏิ บางเค็ม..ตอนจบเพชรบุรี 094 300x209 ลายแกะสลักไม้..มีชีวิต วัดกุฏิ บางเค็ม..ตอนจบ

เทศน์มหาชาติ กัณฑ์จุลพน-ชูชกหลอกพรานเจตบุตร

เพชรบุรี 098 225x300 ลายแกะสลักไม้..มีชีวิต วัดกุฏิ บางเค็ม..ตอนจบเพชรบุรี 095 300x214 ลายแกะสลักไม้..มีชีวิต วัดกุฏิ บางเค็ม..ตอนจบ

เทศน์มหาชาติ กัณฑ์มหาพน-ชูชกหลอกพระอัจจุฤาษี

การเทศน์มหาชาตินี้ สอนให้ประชาชนรู้จักการบริจาคทาน ทำบุญ สละทรัพย์ เพื่อสาธารณะประโยชน์เป็นการลดความตระหนี่ในใจ ลดความเห็นแก่ตัว ลดการยึดติดในทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของเรา เพราะเวลาตายไม่มีใครนำทรัพย์สินติดตัวไปได้แม้แต่ชิ้นเดียว สิ่งที่จะนำไปได้ คือ ความดีและความชั่ว ที่สะสมมาก่อนตาย การเทศน์มหาชาตินั้น ๑ ปี เราจะมีโอกาสได้ฟังกันปีละเพียง ๑ ครั้ง บางคนทั้งชีวิตอาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟัง

ที่มา  : http://www.takola.com/sonst/wat_kut.htm

http://www.thaigoodview.com

เอกสารประกอบคำบรรยาย ของจิตกร บุษบา วันที่ ๓-๔ กันยายน ๒๕๕๔

 

Related posts:

3 Responses to ลายแกะสลักไม้..มีชีวิต วัดกุฏิ บางเค็ม..ตอนจบ

Avatar

ศิริมา วรวรรณ ชมสุรินทร์

September 11th, 2011 at 8:14 am

สวยงามน่าชมคะ ส่งกำลังใจมาให้คุณทิพย์เต็มเปี่ยมเลย

Avatar

pusadee moo

September 11th, 2011 at 11:01 am

ยอดเยี่ยมจริงๆ น้องเรา ค้นคว้า-ร้อยเรียง เรื่องยอดเยี่ยมจริงๆ

Avatar

Janthip Satiratham

September 11th, 2011 at 7:31 pm

เก่งจริงๆ ยอดเยี่ยมค่ะ

Comment Form

Categories


1,638
Unique
Visitors
Powered By Google Analytics

ความเห็นล่าสุด

 • chompoo: very good
 • Nana sang: ชอบมากๆภาพสวยมากๆขอบคุณคุณทิพย ์และคุณจิตกรค่ะ
 • mukarin: พระปรางค์เก่าแก่และสวยงามมากอย ากให้มาลองเยี่ยมชมดูนคะ
 • สมทุยน้อย: ไอเดียเข้าท่าแฮะ
 • Chananshida Wattana: ขอบคุณ ..ทุก ถ้อยหวาน ..หมื่นล้าน คำ .. …. ืชื่น .. ใจ ค่ะ .. (^_^)
 • triptips: ฮ่องกง ต้องไปอีกรอบ ยังเที่ยวไม่หมด ยังไม่ได้ขึ้นกระเช้าไหว้พระ
 • moopusadee: น่าน เอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร
 • Panutda Suwannanond: These photos and descriptions make me want to pack the bag and off to Nan !!
 • moopusadee: รอติดตามชาดกจากการนำชมจิตกรรมฝ าผนังโดยคุณจิตกร บุษบา ครั้งละ ๑๐ ชาติ
 • amulet: This is a very good article. As far as I’ve read several articles. Thank you.
 • amulet: This article is the best I’ve ever read. I have learned from this article. I like to write about it....
 • Moo: ตามดูสิ่งงามๆที่บรรพบุรษสร้างส รรค์ไว้ให้ด้วยความอัจฉริยะของท ่านๆ
 • Moo: เล่าเรื่องได้งดงามมาก ๔ ตอน